NOORD-HOLLAND - Deze week worden, in het kader van de Europese week van de veiligheid, door het verkeersteam van de politie in Noord-Holland extra snelheidscontroles gehouden.

Snelheidscontroles maken standaard onderdeel uit van de taken van het Team Verkeer van de politie eenheid Noord-Holland. Jeffrey Feeke, operationeel expert bij het Team Verkeer, legt uit waarom de extra controles worden gehouden: ‘Met deze actie willen we de verkeersveiligheid vergroten want snelheid is een belangrijke oorzaak van ongevallen. Bij één op de drie dodelijke verkeersongelukken speelt een te hoge snelheid een doorslaggevende rol. Het risico op -ernstig- letsel neemt fors toe bij een hogere snelheid. Wij willen bestuurders hiervan bewust maken.’

Tijdens de controles zullen weggebruikers op allerlei manieren gecontroleerd worden. Snelheidsovertreders die met behulp van een lasergun of videoauto worden betrapt, zullen direct worden staande gehouden terwijl bij de controles met een radarauto de kentekenhouder de boete thuis gestuurd krijgt.De actie vindt plaats in het kader van de Europese week van de veiligheid die wordt georganiseerd door Tispol. Dit is een breed internationaal Europees netwerk van verkeersspecialisten van de politie.

Hardrijders moeten rijbewijs inleveren
Afgelopen zondag heeft het Team Verkeer ook op snelheid gecontroleerd en in Zaandijk en Halfweg werden hoge snelheidsoverschrijdingen gemeten. Zondagavond werd op de A8 in Zaandijk van vier hardrijders het rijbewijs ingevorderd omdat ze meer dan 50 km te snel reden. Elf andere hardrijders werden staande gehouden en kregen een boete. In de middag werd op de N200 in Halfweg op snelheid gecontroleerd. Negentien hardrijders werden staande gehouden na controle met een lasergun. Van zeven van hen werd direct het rijbewijs ingevorderd. De hoogste snelheid bedroeg 181 km per uur waar 100 km per uur is toegestaan. Omdat niet alle overtreders tegelijk konden worden staande gehouden, krijgen vijf hardrijders de boete binnenkort thuisgestuurd. Verder kregen nog vier automobilisten een boete omdat zij aan het appen of bellen waren tijdens het rijden.