NEDERLAND - De nationale ombudsman is tevreden over de verbeteringen in het proces van inbeslagname. Dat schrijft hij in een brief aan de korpschef. Vorig jaar bracht de ombudsman hier een kritisch rapport over uit, getiteld 'Waar is mijn auto?

'Bij het proces van het in beslag nemen van voorwerpen is de burger uit het oog verloren', constateerde de ombudsman in zijn eerdere rapport . Hierin deed hij een aantal aanbevelingen. Burgers wiens eigendom in beslag werden genomen, moesten beter worden geïnformeerd, zowel over het proces als over hun rechten en plichten.

Beter communiceren

Ook kon de informatie over het proces van inbeslagname op de websites van het Openbaar Ministerie en de politie beter, omdat er niet altijd eenduidig gecommuniceerd werd. Een tweede aanbeveling betrof de samenwerking tussen de ketenpartners; de informatie-uitwisseling moest beter. Tot slot vroeg de ombudsman aandacht voor de rechtsbescherming. Burgers moeten snel na hun klaagschrift een antwoord krijgen van het OM of zij hun spullen kunnen terugkrijgen.

‘Veel werk verzet’

’De informatie aan burger op de websites van de politie en OM is verbeterd. Er is nadrukkelijk intensiever overleg, we zitten echt regelmatig met de ketenpartners om tafel om zaken af te stemmen’, zegt portefeuillehouder beslag Ronald Zwarter. Dit staat ook in de brief van de ombudsman, die concludeert dat op al deze punten verbetering is geboekt. Zwarter is dan ook blij met de brief van de ombudsman. ´Vaak berichten we wel als dingen niet goed gaan, maar vergeten we het te melden als er later een positieve beoordeling komt over onze inspanningen. Deze brief maakt het verhaal rond. We herkenden ons destijds in de bevindingen die de ombudsman meegaf en zijn hier echt mee aan de slag gegaan.´

Goede ervaringen met Beslagloket

Het Beslagloket is hier een goed voorbeeld van. Sinds november 2016 kunnen burgers hier telefonisch vragen stellen over hun in beslag genomen goederen. Op 1 juni 2017 is het Beslagloket zes maanden operationeel en hebben zo’n 2.000 burgers via dit loket gevraagd waar hun eigendom is. Ongeveer 80% van de vragen kon binnen vijf werkdagen worden beantwoord. Ook krijgen burgers nu in het ‘bewijs van ontvangst’ een opsomming van de spullen waar het om gaat. Daarnaast worden zij geattendeerd op de websites voor meer uitleg.

Geen structurele schendingen

‘De discussies over dat de politie op grote schaal niet integer zou zijn bij inbeslagname, een beeld dat in twee uitzendingen van EenVandaag naar voren kwam, is wat mij betreft hierbij afgerond’, vindt Zwarter. Het programma suggereerde dat er sprake was van structurele schendingen van integriteit en verwees daarbij naar het rapport van de ombudsman. EenVandaag is benaderd om meer informatie en er is goed contact geweest met de in het programma aangehaalde advocaten. Op de landelijke ketenbeslagdag hebben de ombudsman en een aantal advocaten hun constateringen nog eens kunnen toelichten. ´Soms gaan collega’s de fout in en dat wordt ook bestraft, maar er is niets naar voren gekomen dat wijst op structureel niet integer gedrag.´Laten we vooruit kijken´, zegt Zwarter. ´De ontwikkelingen gaan snel en ook in de komende tijd vraagt dit proces onze aandacht.´