ZANDVOORT - Vanaf 1 december wijzigen de openingstijden van het politiebureau Zandvoort, zodat agenten meer op straat kunnen zijn. Daarbij is het uitgangspunt dat de lokale politie in de gemeenten Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort lokaal bereikbaar en aanspreekbaar blijven.

Efficiënt, maar dichtbij
De politie beschrijft deze manier van werken als ‘efficiënt, maar wel dichtbij’. Aangiften kunnen namelijk niet alleen op het politiebureau, maar ook telefonisch, via internet, via 3D-aangifteloket of zelfs bij de burger thuis worden opgenomen. Hierbij past een nieuwe kijk op huisvesting. Traditionele politiebureaus waar echt nodig, en daarbij een reeks laagdrempelige politiesteunpunten op andere locaties, zoals in Heemstede en Bloemendaal. De wijkagenten doen van daaruit hun administratieve werk als ze niet op straat actief zijn. Aangiftes kunnen via het 3D-aangifteloket in Heemstede gedaan worden.

Openingstijden
Vooruitlopend op de wijziging is onderzocht op welke momenten aanwezigheid van politie het meest van belang is. Zo bleek dat onze avondopenstelling meer bezocht werd op zaterdagavond, en niet op vrijdagavond. De wijziging is ook voorgelegd aan de gemeenteraad en akkoord bevonden. Met ingang van 1 december passen we onze openingstijden van het politiebureau in Zandvoort daar op aan. Het bureau is dan voor het publiek geopend op:

- maandag en zaterdag: 09.00 – 20.00 uur
- dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 09.00 – 17.00 uur
- zondagen van april t/m augustus 09.00 – 17.00 uur
- zondagen van september t/m maart GESLOTEN

Buiten deze tijden blijft het mogelijk om op afspraak het bureau te bezoeken.

Bereikbaarheid
Voor vragen, tips of een afspraak is de politie telefonisch bereikbaar via 0900 8844. Bel in dringende gevallen en in verdachte situaties altijd 112. Het e-mailadres van de wijkagenten van Zandvoort, Bloemendaal en Heemstede is op Politie.nl/mijn buurt te vinden. Op www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen staat meer informatie over het doen van aangifte en op welke manier aangifte kan worden gedaan.