Zandvoort - Op vrijdagmorgen moest een 20-jarige man uit Zandvoort zijn rijbewijs inleveren wegens het rijden onder invloed van alcohol. Omstreeks 01.15 uur controleerde de politie een personenauto op de Zeeweg. De bestuurder bleek alcohol te hebben gebruikt. Hij blies 590 ug/l. Omdat het hier om een beginnend bestuurder ging, mocht hij niet meer dan 90 ug/l alcohol in zijn adem hebben. Hij blies derhalve zesenhalf maal het voor hem geldende maximum. Hij kreeg een proces-verbaal. Zijn rijbewijs werd ingevorderd.Wat zijn de sancties op rijden onder invloed van alcohol?

Dat is afhankelijk van de hoeveelheid alcohol die gemeten is. Rijden onder invloed is een misdrijf. De straffen variëren van een hoge geldboete tot enkele jaren gevangenisstraf. Ook kan er een rijverbod worden opgelegd en kan de rechter de rijbevoegdheid ontzeggen.

In de strafmaat wordt gekeken naar:
- is er sprake van een verkeersongeval? Zo ja, zijn er slachtoffers?
- is de betrokkene eerder met alcohol op in het verkeer gepakt (recidive)?
- is de verkeersveiligheid in gevaar gebracht door de manier van rijden?

De politie meldt in veel gevallen het alcoholmisdrijf aan bij het CBR. Het CBR kan een (L)EMA opleggen, een (Lichte) Educatieve Maatregel Alcohol. Dit zijn cursussen die de deelnemer zelf moet betalen.

Beginnende bestuurders moeten een LEMA volgen als ze meer dan 0,5 promille (220 ug/l) hebben geblazen. Ervaren bestuurders komen boven de 0,8 promille (375 ug/l) in aanmerking voor deze cursus. Bij nog hogere promillages wordt de EMA opgelegd, een nog intensievere cursus. Meer informatie vindt u op de site van het CBR -/> https://www.cbr.nl/cursus.pp
2017086392