ZANDVOORT - Thuiszorgorganisatie Amstelring heeft aan de gemeente gemeld, dat ze het voornemen heeft om te stoppen met het aanbieden van de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning per 27 februari 2017. 

Amstelring wil de taken en het personeel overdragen aan een andere thuiszorgorganisatie. De gemeente heeft dit bericht ter kennisgeving aangenomen en is in beraad welke mogelijke consequenties dit heeft. Voor vragen hierover heeft de gemeente een telefoonnummer geopend dat tijdens kantooruren bereikbaar is: 023 -511 5555.