ZANDVOORT - In de Haltestraat en de directe omgeving van de Haltestraat, bevindt zich het uitgaanscentrum van Zandvoort. Dit leidt wel eens tot overlast voor de bewoners en direct omwonenden van de Haltestraat. Om mogelijke overlast zoveel mogelijk te voorkomen en aan te pakken is een jaar geleden de werkgroep “Haltestraat e.o.” in het leven geroepen. De groep bestaat uit vertegenwoordigers van betrokken organisaties, bewoners, politie, horeca en de gemeente.

Om terug te blikken op het afgelopen jaar organiseert de werkgroep aan de vooravond van een nieuw seizoen een bijeenkomst voor bewoners. Tijdens deze avond kijkt de werkgroep terug op wat er het afgelopen jaar is bereikt.

Zo wordt er gekeken of iedereen zich aan de afspraken heeft gehouden die de werkgroep afgelopen jaar met alle betrokkenen maakte. Deze afspraken hadden tot doel om overlast te verminderen zodat gastvrij uitgaan en plezierig wonen in en om de Haltestraat hand in hand kunnen gaan. 

De bijeenkomst is op maandag 13 maart om 19.00 uur (inloop is vanaf 18.45) in de raadzaal van het gemeentehuis. De ingang is via het bordes van het gemeentehuis.