ZANDVOORT - Bijna 2 maanden gelden heeft Pluspunt Zandvoort te maken gehad met de gevolgen van een zware lekkage. Dit heeft er toe geleid dat de locatie waar ONAIR-Dance sinds september in lesgeeft de afgelopen 2 maanden niet bruikbaar was voor de dansschool.

Afgelopen Donderdag hebben kon er weer lesgegeven worden maar dit keer “geen waterballet”, grapt Roy van Buuringen. Natuurlijk hebben wij de zaal met de kinderen weer feestelijk geopend en zijn wij blij met de (ver)nieuwe(de) zaal, maar ook blij dat al de activiteiten gewoon weer door kunnen gaan. “Pluspunt heeft ons goed geholpen met een alternatieve zaal voor de lessen en de kinderdisco’s. Komende weken kunnen wij ook onze nieuwe lessen starten die op onze website staan www.onair-dance.nl”, aldus Van Buuringen.