ZANDVOORT - Op maandag 19 maart bent u van harte welkom op de: “Lekker Lang Wonen markt”. Tijdens deze praktische informatiemarkt krijgt u antwoord op vragen die betrekking hebben op het langer zelfstandig én prettig en wonen in Zandvoort.

We blijven steeds langer zelfstandig wonen. Maar welke hulpmiddelen zijn er voor die kleine onhandigheden waar u in het dagelijks leven tegen aanloopt? Bij wie moet u zijn met uw vragen?

Wethouder Gert-Jan Bluijs zal de middag om 14.00 uur openen en sprekers introduceren waarbij verschillende organisaties een korte uitleg geven over wat zij te bieden hebben; zo komt Astrid Zoetmulder bijvoorbeeld vertellen over hoe u zo lang mogelijk prettig kunt wonen en een Zandvoorter vertelt wat hij zelf in zijn eigen wijk doet om prettiger te wonen. Vervolgens kunt u na een kopje koffie en wat lekkers de informatie stands langs om uw vragen stellen en informatie krijgen.

Wist u bijvoorbeeld dat de gemeente blijvers leningen verstrekt aan mensen die in hun koopwoning willen blijven wonen en waarbij het nodig om aanpassingen uit te voeren. De gemeente geeft hierover uitleg. Er zijn twee WMO casemedewerkers aanwezig die u direct informatie kunnen geven over aanpassingen zoals wanneer u in aanmerking komt voor een traplift.

Kennemerhart (voorheen Amie) vertelt wat de ergotherapeut voor u kan beteken.

IJzerhandel Zantvoort is ook aanwezig en laat zien wat zij allemaal aan hulpmiddelen in hun assortiment hebben. De Klussenbus is present en Woningbouwvereniging De Key informeert u over hun verhuisproject. De Verbeelding laat zien hoe zij met hun tuinonderhoud buurtbewoners bijstaan die hun eigen tuin niet meer kunnen onderhouden. Pluspunt Zandvoort informeert over het klusvrijwilligers project.

Er zijn vrijwilligers aanwezig om u bijvoorbeeld direct te helpen online zaken uit te zoeken. Ook de Seniorenvereniging is aanwezig met informatie; lekker wonen behelst immers meer dan hulpmiddelen: mensen ontmoeten en aan activiteiten deelnemen is ook belangrijk om prettig te wonen en leven!

Het Sociaal Wijkteam beantwoordt uw algemene vragen rondom wonen, werk en welzijn. De werkplaats van Nieuw Unicum demonstreert hoe zij voor u een oprijplank voor een hoge drempel kunnen maken.

U bent van harte welkom op maandag 19 maart in Wijksteunpunt De Blauwe Tram, Louis Davids Carré 1.