ZANDVOORT - Op 21 maart 2018 worden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Inwoners van Zandvoort die 18 jaar en ouder zijn mogen stemmen bij verkiezingen, maar kunnen ook worden verkozen. Een raadslid kan meepraten en meebeslissen over zaken als parkeren en verkeer, zorg, cultuur en sport, subsidies, groen, onderhoud van strand en straat en de hoogte van de plaatselijke belastingen.

Maar hoe werkt de gemeenteraad precies, en wat doen de burgemeester en de wethouders? Hoe komen beslissingen tot stand? Hoe kan ik bij me bij een politieke partij aansluiten?

In de aanloop naar de verkiezingen van 2018 organiseert de gemeente Zandvoort voor de zomer enige bijeenkomsten waarop informatie wordt gegeven over het werk van de gemeenteraad.

De eerstvolgende bijeenkomst wordt gehouden op

maandag 15 mei om 19.30 uur

 in het raadhuis van Zandvoort (via de ingang langs de trap op het Raadhuisplein).  Het thema is: “Gemeenteraad..….iets voor u ?” De bedoeling is niet alleen maar kennismaken en vragen stellen, maar ook actief meedoen!

Alle inwoners van Zandvoort, die op 21 maart 2018 18 jaar of ouder zijn, zijn van harte uitgenodigd. Informatie krijgt u bij de raadsgriffie, griffie@zandvoort.nl of telefoonnummer 023-5740425.