ZANDVOORT - Ieder jaar wordt door de gemeente Zandvoort aan de leerlingen van groep 8 van de Zandvoortse basisscholen informatie gegeven over de gemeentelijke- en landelijke politiek met het project Jeugd en Politiek. Het jeugddebat vormt jaarlijks de afsluiting van het project en vond plaats op 9 december 2016 in de raadszaal. De burgemeester is dan net zoals bij de gemeenteraad de voorzitter.

Aan het jeugddebat deden 12 leerlingen van de groepen 8 mee aan het jeugddebat. Over de onderwerpen ‘ kooklessen’, ‘zelfverdedigingslessen’ en ‘EHBO lessen’ discussieerden de leerlingen volop met stevige argumenten. De wethouder en burgemeester deden ook actief mee. Ze beantwoordden de vragen van de leerlingen en probeerden ze over te halen om te kiezen voor het onderwerp dat onder hun verantwoordelijkheid valt.

De leerlingen hadden de smaak van het debatteren snel te pakken. Het was goed te merken dat ze het debat goed hadden voorbereid. Er werd heel goed naar elkaar geluisterd en daar kwamen ze regelmatig op terug met tegenargumenten. Ook het interrumperen (onderbreken van een andere spreker) pasten ze goed toe. Daardoor ontstonden levendige en inhoudelijk stevige discussies.

Uiteindelijk stemde een ruime meerderheid voor het onderwerp EHBO lessen. Wethouder Bluijs heeft aan de jeugdraad toegezegd dat als de uitvoering van de EHBO lessen in de groepen 8 goed bevalt, hij het zal laten opnemen in het gemeentelijke gezondheidsbeleid en het als vast onderdeel in het lespakket van de scholen wil laten opnemen. Uiteraard zal dit in overleg met de scholen gebeuren.

Na het jeugddebat en de stemming werd kort geschorst, zodat de burgemeester, wethouder en plaatsvervangend griffier konden overleggen welke leerlingen het beste als team debatteerde.  Maike Prins en Maxime Roseleur van de Oranje Nassauschool wonnen het jeugddebat en mogen lunchen met de burgemeester. Ook zijn ze al geïnterviewd op de lokale radio ZFM op 10 december in het programma Goedemorgen Zandvoort.

Achtergrond 
Op de 3e dinsdag van september overhandigden raadsleden aan de leerlingen van groep 8 een koffertje met daarin een lespakket over de landelijke- en gemeentelijke  politiek. In oktober en november werden de leerlingen rondgeleid door het Raadhuis. Daar vertellen  raadsleden nog meer over de gemeentelijke politiek en de geschiedenis van Zandvoort.  Afsluitend vindt het jeugddebat plaats.