ZANDVOORT - Jaarlijks volgen de leerlingen van groep 8 van de Zandvoortse basisscholen het project Jeugd en Politiek. De leerlingen krijgen op een actieve manier informatie over de gemeentelijke- en landelijke politiek. Het project start altijd op Prinsjesdag (de 3e dinsdag van september). Dan overhandigen raadsleden aan de leerlingen van groep 8 een koffertje met een lespakket over politiek.

Eind november werden de leerlingen rondgeleid door het Raadhuis. Raadsleden vertellen dan over hoe politiek in de praktijk werkt en een stukje geschiedenis van Zandvoort hoort daar ook bij. De burgemeester ontvangt ook alle groepen persoonlijk en geniet daar zelf volop van. Het jeugddebat in december vormt de afsluiting van het project. In de raadszaal streden op 11 december 2017 twaalf leerlingen in de raadszaal. De burgemeester is net zoals bij de gemeenteraad de voorzitter. De onderwerpen werden zelf aangedragen door de scholen. Over drie onderwerpen werd gediscussieerd:

  1. reddingzwemmen of bijzondere sporten
  2. aanschaf spelmateriaal voor op schoolpleinen en financiering gemeente
  3. gezonde maaltijd les of fruitig tussendoortje

De leerlingen waren zeer goed voorbereid en hadden duidelijke en stevige argumenten voor en tegen de verschillende onderwerpen. Er werden veel kritische vragen aan elkaar gesteld en ook aan de wethouders. De levendige discussies resulteerden uiteindelijk in een stemming over de verschillende onderwerpen.

Een meerderheid bleek voor het onderwerp reddingszwemmen of bijzondere sporten. Dit zal nog voor de zomer 2018 worden uitgevoerd. Verantwoordelijk voor de uitvoering zijn de leerlingenraden van de Mariaschool, Hannie Schaft- en Nicolaasschool.

Na het jeugddebat en de stemming schorste de voorzitter kort om samen met de griffier en wethouders te overleggen welke twee leerlingen samen het sterkste debat team vormden.

De burgemeester vond het heel goed dat de leerlingen zich niet van hun stuk lieten brengen door de wethouders en hun eigen standpunten duidelijk naar voren brachten. De burgemeester vond het debat heel scherp dit jaar en de leerlingen standvastig. Ze luisterden goed naar elkaar en namen elkaar serieus.

Berni Janssen en Nash Eshuis van de Hannie Schaftschool wonnen dit jaar het jeugddebat. Zij werden geprezen als team door hun overtuigingskracht en goede voorbereiding. Beide teamleden dachten eerst goed na voordat ze reageerden en ondersteunden hun woorden met krachtige handgebaren. Ook konden ze samen goed inspelen op de argumenten en inbreng van de andere teams. Als winnend team mogen zij samen met de burgemeester lunchen.