NEDERLAND - De Dag ter Herdenking van Verkeersslachtoffers wordt elk jaar op de derde zondag van november wereldwijd georganiseerd om de mensen te herdenken die het slachtoffer zijn geworden van verkeersongevallen. Deze dag biedt de gelegenheid om stil te staan bij de tragische gevolgen van verkeersongevallen en om bewustwording te vergroten over de noodzaak van verkeersveiligheid.


De Dag ter Herdenking van Verkeersslachtoffers ontstond als een initiatief van RoadPeace, een Britse liefdadigheidsorganisatie voor slachtoffers van verkeersongevallen. In 1995 riep RoadPeace op tot een dag van herdenking en bewustwording om stil te staan bij de impact van verkeersongevallen op mensenlevens. Sindsdien is deze dag uitgegroeid tot een wereldwijdeherdenking dat jaarlijks op de derde zondag van november wordt georganiseerd

De belangrijkste doelstellingen van deze dag omvatten:

• Het herdenken van de levens die verloren zijn gegaan als gevolg van verkeersongevallen en het eren van de slachtoffers.
• Het vergroten van bewustwording over de impact van verkeersongevallen op individuen, families en gemeenschappen.
• Het benadrukken van het belang van verkeersveiligheid en het voorkomen van onnodig verlies van levens.
• Het bieden van steun en gemeenschap voor de nabestaanden van verkeersslachtoffers
• Pleiten voor beleidsmaatregelen en veranderingen in de infrastructuur die de verkeersveiligheid kunnen verbeteren

De Dag ter Herdenking van Verkeersslachtoffers heeft een diepgaande impact op het bewustzijn van verkeersveiligheid en de menselijke tol van verkeersongevallen. Het heeft bijgedragen aan een grotere betrokkenheid van de gemeenschap en overheden bij initiatieven die tot doel hebben het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. Het herinnert ons eraan dat achter de statistieken van ongevallen echte levens, families en gemeenschappen schuilgaan.

De dag vestigt nogmaals de aandacht op de ernstige gevolgen van verkeersongevallen en het belang van verkeersveiligheid. Het herdenkt degenen die hun leven hebben verloren en biedt een kans voor gemeenschappen over de hele wereld om zich te verenigen in hun streven naar veiligere wegen. De Dag ter Herdenking van Verkeersslachtoffers is een oproep tot actie om te blijven werken aan verbeteringen in de verkeersveiligheid en om te voorkomen dat nog meer levens verloren gaan op de wegen.