NOORD HOLLAND - De haven en industrie van het Noordzeekanaalgebied is van zeer beperkte invloed op de leefbaarheid van de woonomgeving.

Dit komt uit een grootschalig leefbaarheidsonderzoek dat deze zomer in opdracht van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied is uitgevoerd. De meeste hinder die bewoners van het onderzochte gebied ervaren is lawaai van vliegtuigen.

Prettig wonen

Uit het gehouden onderzoek blijkt dat zo’n 78% van de bewoners in het Noordzeekanaalgebied tevreden is over hun woonomgeving. Dit is net iets minder dan gemiddeld in Nederland (82%). Factoren zoals de kwaliteit van de woning, veiligheid op straat en sociale samenhang in de buurt bepalen meer de kwaliteit van de woonomgeving dan overlast van de bedrijvigheid. De meeste overlast leveren wegverkeer en vliegverkeer op.

Recreëren

De recreatiegebieden vervullen een belangrijke functie voor bewoners van het Noordzeekanaalgebied. Over het algemeen zijn mensen tevreden en worden de recreatiegebieden gewaardeerd. Als er hinder ervaren wordt, gaat het vooral om geluidsoverlast van vliegtuigen en in mindere mate van wegverkeer. Op specifieke plaatsen in de kustgebieden wordt de industrie aangeduid als bron van overlast.

Het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied. Dit platform bestaat uit bestuurders van de provincie Noord-Holland, het Ministerie van IenM, Rijkswaterstaat, gemeente Amsterdam, gemeente Velsen, gemeente Beverwijk, gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude, gemeente Zaanstad, Havenbedrijf Amsterdam NV, Zeehaven IJmuiden N.V., Tata Steel IJmuiden B.V.

Het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied wil de ruimte in het gebied verder intensiveren. Om na te gaan of inwoners van het gebied nog wel prettig wonen en recreëren in het gebied heeft zij in de zomer van 2016 een grootschalig leefbaarheidsonderzoek laten voeren. Op basis van het onderzoek heeft het Bestuursplatform besloten om daar waar overlast is, te onderzoeken of er gerichte maatregelen mogelijk zijn om de overlast te beperken. Op basis van deze resultaten zal het Bestuursplatform na de zomer een gerichte aanpak bepalen.

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de website van het Projectbureau Noordzeekanaalgebied.