ZANDVOORT - Jongeren die 18 worden zijn niet zonder meer van de ene op de andere dag zelfredzaam. In de praktijk zorgt de formele splitsing tussen Jeugdwet en Wmo, waarbij de 18-jarige leeftijd een harde grens vormt, voor nieuwe scheidslijnen die de ondersteuning aan kwetsbare jongeren onderbreekt. Daarom lopen sommige jongeren op de dag dat ze 18 jaar worden tegen knelpunten aan. Het college van de gemeente Zandvoort wil daarom de ondersteuning verbeteren aan jongeren die daar behoefte aan hebben, ook als zij 18 jaar worden. Het college stelt maatregelen voor die de overgang naar volwassenheid beter begeleiden.  

Wethouder Gert Toonen: ”Op je 18e jaar ben je voor de wet van de ene op de andere dag een volwassene. Die overgang verloopt niet altijd soepel, vooral voor jongeren die hulp krijgen onder de Jeugdwet . Ineens krijg je als kwetsbare jongere te maken met allerlei instanties op het gebied van zorg, werk, inkomen en wonen. Dat is een hele kluif. Daarom hebben wij samen met de gemeente Haarlem een plan gemaakt om die groep, de meest kwetsbare jongeren, hierbij te ondersteunen. Er is een werkgroep opgestart met daarin organisaties die actief zijn in de jeugdhulpverlening. Vroegtijdige signalering is belangrijk om er voor te zorgen dat we op tijd deze kwetsbare jongeren kunnen helpen.”

Voor het opstellen van het actieplan is, naast gesprekken met professionals, ook gesproken met jongeren zelf. Zo is hen gevraagd naar de obstakels die zij ervaren rond hun 18e jaar. Die gesprekken vormen de basis voor de maatregelen.

  • Zo voelen jongeren (en hun ouders) zich niet altijd voldoende geïnformeerd over wat er verandert als ze 18 jaar worden. Niet alleen mogen ze heel veel zelf, maar ze moeten ook veel. Daarom wordt informatiemateriaal ontwikkeld, met daarin een overzicht van acties die jongeren geregeld moeten hebben op hun 18e, maar ook waar ze terecht kunnen met vragen. 
  • Daarnaast is er voldoende aanbod beschikbaar die aansluit bij de vraag van de jongeren, van een duwtje in de rug tot re-integratie vanuit (gesloten) jeugdzorg, zodat alle jongeren op weg worden geholpen.  
  • Tot slot krijgen kwetsbare jongeren een coach. Dit vaste aanspreekpunt denkt al vroeg voor hun 18e verjaardag met hen mee. Samen maken ze een plan om op alle terreinen in het leven toe te werken naar zelfstandigheid.

De gemeente start dit jaar al met het uitvoeren van de acties. In 2018 moeten alle maatregelen in praktijk zijn gebracht.