Sinds 2009 zijn er verspreid over het Zandvoortse strand vijf jaarrondpaviljoens gekomen. Deze jaarrondpaviljoens zijn opgenomen in het bestemmingsplan Strand en Duin (vastgesteld in 2008). Op 20 september 2016 is het startsein gegeven om de jaarrondpaviljoens te evalueren.

Doel van de evaluatie 
Met de evaluatie worden de effecten van de huidige vijf jaarrondpaviljoens onderzocht op het toerisme en de Zandvoortse economie, overlast, waterkering en verkeer- en parkeerintensiteit. Ook wordt er een onderzoek verricht naar een mogelijke uitbreiding van het aantal jaarrondpaviljoens Aan de hand hiervan wordt bepaald of een uitbreiding van het aantal jaarrondpaviljoens kan rekenen op voldoende maatschappelijk draagvlak en of het economisch haalbaar is. Dat betekent niet dat er ook daadwerkelijk een uitbreiding van het aantal jaarrondpaviljoens van toepassing is of dat het gemeentebestuur hiertoe een voornemen heeft. 

Start onderzoek vanaf week 49
 
Een peiling onder omwonenden en steekproefsgewijs de overige inwoners van Zandvoort, hoe zij de jaarrondopening ervaren, maakt onderdeel uit van de evaluatie. Bureau Strabo dat gespecialiseerd is in enquêtes en marktonderzoek, gaat een huis-aan-huis-enquête uitvoeren. U kunt hiervoor benaderd worden vanaf week 49. Uw ervaring en mening zijn van belang voor Zandvoort. De gemeente stelt het dan ook op prijs als u mee wilt werken aan het onderzoek. Naast de peiling vindt er ook een inventarisatie plaats van hoe de huidige paviljoens bedrijfseconomisch functioneren. Hiervoor worden de paviljoenhouders benaderd. Als laatste wordt er een analyse van de economische e ecten uitgevoerd zoals aantal banen, de omzet en impact op bedrijvigheid in het dorp. Hiervoor worden steekproefsgewijs de ondernemers in het dorp benaderd. 

Vragen over de evaluatie?
 
Voor vragen over de evaluatie van de jaarrondpaviljoens kunt u contact opnemen met dhr. K. Mahi (k.mahi@zandvoort.nl).