ZANDVOORT - De gemeente Zandvoort wil graag uw mening over de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Op 20 april 2017 is een eerste bijeenkomst geweest waarbij gespreksonderwerpen zijn aangedragen. Een onderwerp was de verkeersveiligheid. Zo leken er wensen te zijn om extra zebrapaden aan te leggen en meer controles te doen. 

Uitnodiging bijeenkomst

Datum: 7 juni 2017
Locatie: LDC (grote zaal)
Tijdstip: van 20:00 uur tot 22:00 uur

U hoeft zich niet aan te melden voor deze bijeenkomst.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over deze bijeenkomst of de totstandkoming van een nieuwe APV? Dan kunt u gedurende kantooruren contact opnemen met de onafhankelijk beleidsmedewerker voor dit traject: Aik Kramer. Hij is telefonisch te bereiken op 06-34197912 of via de e-mail: aik@generationwhy.nl

Wilt u reeds uw mening geven? Dat kan! Surf naar: www.zandvoort.nl/apv