ZANDVOORT - Op maandag 4 december 2017 wordt om 17.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Zandvoort het onderzoeksrapport over de besluitvorming rond het project Watertorenplein Zandvoort gepresenteerd. Het rapport gaat in op de vraag of het handelen van de onlangs afgetreden wethouder Demmers de besluitvorming bij de plankeuze voor de inrichting van Watertorenplein heeft beïnvloed.

Die plankeuze werd gemaakt in de raadsvergadering van eind juni dit jaar, waarbij er uit drie plannen kon worden gekozen.

Later kwam aan het licht dat de verantwoordelijke projectwethouder Demmers, voorafgaand aan de besluitvorming, buiten het college van B&W om, contact had met de eigenaar van de watertoren. De eigenaar is eén van de direct betrokkenen bij het project. Het contact bestond onder andere uit het doorzenden van ambtelijke mails.

Deze acties leidden uiteindelijk tot het aftreden van wethouder Demmers en riepen bij burgemeester Meijer de vraag op of zijn handelen effect had op de uitkomst van de besluitvorming in de raad.

De burgemeester heeft in oktober bureau Integis opdracht gegeven de vraag naar de mogelijke beïnvloeding van de raad uit te zoeken. Het bureau heeft het onderzoek nu afgerond en een rapport opgeleverd.

De resultaten worden a.s. maandag gepresenteerd. De presentatie is openbaar toegankelijk; het rapport is vanaf dat moment ook digitaal beschikbaar.