Het college biedt tijdens deze vergadering de evaluatie over de opvang van de asielzoekers aan om te bepreken. Verder staat de subsidieverordening van Zandvoort op de agenda. Deze stamt uit 2012 en is door actuele ontwikkelingen in regelgeving en in de Zandvoortse situatie, toe aan een actualisatie. Ook wordt gevraagd om de verordeningen reinigingsheffingen en rioolheffing vast te stellen. Het tarief voor de rioolheffing is met 5 % verlaagd! Sommige onderwerpen op de agenda voor deze commissievergadering worden mogelijk nog controversieel verklaard.