Op woensdag 7 december wordt er ook weer vergaderd op het gemeentehuis. Een greep uit de onderwerpen: Versterkte samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam, benoemen en herbenoemen leden van de commissie voor Welstand en Monumenten, aanbieding koop/erfpacht grond onder de Van Fenemagarage en de herziene grondexploitatie Middenboulevard 2016. Ook hier geldt dat een aantal onderwerpen mogelijk controversieel kan worden verklaard.