Vanaf maandag 12 december starten de werkzaamheden voor de herinrichting van het Stationsplein en de Koper Passerel. Deze twee deelprojecten maken onderdeel uit van het project Entree Zandvoort om de openbare ruimte tussen het station en het strand (en dorp) aantrekkelijker te maken en een nieuwe impuls aan Zandvoort te geven. Voor de paasdagen van 2017 zijn de twee projecten afgerond.

Bereikbaarheid stationsplein tijdens werkzaamheden 
Het Stationsplein wordt een open en aaneengesloten gebied vanaf de bebouwing aan de westzijde van het Stationsplein tot aan het stationsgebouw aan de oostzijde en vanaf de Ir. E.J.J. Kuinderstraat tot aan de Van Speijkstraat. Het nieuwe plein krijgt een groen karakter met ruimte voor ontmoeting en verblijf. 
Het aantal beschikbare parkeerplaatsen in het gebied blijft onveranderd. 

• Tijdens de werkzaamheden worden met gele borden de omleidingen voor auto’s en voetgangers aangegeven; 
• Het station is altijd bereikbaar via een van de ingangen. Dit wordt met gele borden aangegeven; 
• Vanaf 8 januari wordt de bus omgeleid en gaat deze via de Burg. Engelbertsstraat rijden. Bushaltes komen aan de Van Heemskerckstraat, bij het Strandhotel en bij de rotonde bij het NH hotel. 

Informatiebijeenkomst 7 december 
Om u hierover verder te informeren is er een informatiebijeenkomst op woensdag 7 december, aanvang 19.15 uur, bij strandpaviljoen Thalassa. U bent van harte welkom. 
Medewerkers van de gemeente en de aannemer zijn aanwezig om informatie te geven en uw vragen te beantwoorden.