NOORD-HOLLAND - Maar liefst 100 scholen, (sport)verenigingen, zwembaden, speeltuinen en andere openbare voorzieningen in Noord-Holland worden komende zomer voorzien van zonnebrandcrème-dispensers. De installatie van de automaten is een initiatief van Univé. Met de gratis verstrekking van zonnebrandcrème stelt de coöperatie bezoekers van de locaties in staat zichzelf te allen tijde te beschermen tegen blootstelling aan de zon. ‘Maar bovenal hopen we met name kinderen bewust te maken van de noodzaak hiervan,’ legt Annelies Goos, bestuurder van Univé Noord-Holland uit. ‘Jong gesmeerd, oud gedaan.’


23.300 diagnoses huidkanker in 2022

Nieuw is het idee voor gratis verstrekking van zonnebrandcrème niet. In de afgelopen twee jaar installeerde Univé al dispensers in zo’n 40 lokale zwembaden in de regio. De coöperatie besloot dit aantal echter flink uit te breiden naar aanleiding van onderzoek dat het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in de aanloop naar Wereldkankerdag begin februari van dit jaar publiceerde. Volgens de analyse noteerde huidkanker met 23.300 diagnoses de meeste nieuwe patiënten in 2022, waarvan 3.400 in Noord-Holland.

Percentage huidkanker hoogst in Noord-Holland

Volgens de interactieve Nederlandse Kankeratlas die het kennisinstituut publiceerde, is het percentage huidkankerdiagnoses waarbij sprake is van een melanoom nergens zo hoog als in Noord-Holland. Dat de kustgebieden en de Kop van Noord-Holland gemiddeld de hoogste aantallen weergeven, versterkt het vermoeden dat de hoge concentratie verband houdt met overmatige en onbeschermde blootstelling aan de zon.

‘Diagnoses gevolg van zongedrag 30 jaar geleden’

‘Huidkanker wordt vooral veroorzaakt door blootstelling aan UV-straling. De huidkankerdiagnoses van nu zijn daardoor een gevolg van zongedrag van twintig tot dertig jaar geleden,’ verklaarde het IKNL rondom de publicatie van het onderzoek. ‘Door meer vrije tijd en vliegvakanties is er meer UV-blootstelling geweest, terwijl de huid te weinig is beschermd. Door zonnebrandcrème te smeren en de huid te bedekken kan in de toekomst huidkanker deels worden voorkomen.’

Doorlopend smeren moet gewoonte worden’

‘Huidbescherming vraagt bewustzijn over het belang ervan en de discipline om je regelmatig te smeren. Nog meer dan alleen het beschikbaar stellen van zonnebrandcrème, willen we met de dispensers de noodzaak van voortdurende UV-bescherming benadrukken,’ legt Annelies Goos, bestuurder van Univé Noord-Holland, uit. ‘Zeker richting kinderen. Met installatie van onze zonnebrandcrème-dispensers op plekken waar zij buiten spelen en sporten, willen we eraan bijdragen dat doorlopend smeren een gewoonte wordt voor hen. Door dit besef van jongs af aan te stimuleren bij kinderen, kunnen we het risico dat ze op latere leeftijd huidkanker krijgen verlagen.’

Al 50 van 100 automaten gereserveerd

Univé wil de komende tijd zeker 100 zonnebrandcrème-dispensers gratis ophangen in Noord-Holland. ‘Voor de helft hiervan staat in de komende weken een installatie gepland. We hebben dus nog 50 dispensers die wachten op een bestemming,’ aldus Goos, die besluit met een oproep. ‘Zolang de voorraad strekt helpen we scholen, sportclubs, verenigingen en andere initiatieven met een publiek belang graag aan het smeren deze zomer. Belangstellende organisaties kunnen contact met ons opnemen om een installatie in te plannen.’