ZANDVOORT - Het gebeurt wél in Aalten, Almelo, Delft, Goirle, Huizen, Leerdam, Meppel, de Regio Midden-Limburg, Wageningen, Zandvoort, Zeist: de omslag van minder zorg(en) naar meer lokaal welzijn en een sterkere lokale samenleving. In de digitale bundel '11 Gouden Gemeenten winnen in het sociaal domein’ leest u hoe ze dat doen. Kanttekening: de transformatie is een titanenklus, die dreigt te stranden in schoonheid als er geen geld bij komt voor verdere innovatie. Dat onderstreepte een aantal "gouden" wethouders bij de presentatie van deze publicatie.

In deze elf Nieuwe Gouden – sociale- Gemeenten zijn bewoners, maatschappelijke organisaties, ambtenaren, wethouders en raadsleden echt gaan samenwerken. Nog niet alles gaat perfect, maar de wil om de lokale samenleving te versterken is er. En dat is de basis voor een soms radicale omslag in het denken en doen rond hulp, zorg en ondersteuning waardoor het welzijn van de inwoners écht verbetert. Albert Jan Kruiter stelt in het inleidende interview: ‘Een innovatie-agenda per wijk, dat zou een mooi begin zijn.’

Preventief (samen)werken en slim inkopen krijgt in alle elf de gemeenten veel aandacht. Juist door al heel vroeg te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen wordt een beroep op zwaardere zorg in veel gevallen voorkomen of op zijn minst uitgesteld. Daarvan komen mooie voorbeelden voorbij. Zoals de ‘blijverslening’ in Zandvoort voor mensen die langer zelfstandig willen wonen. Of het doorbraakbudget in Zeist voor maatoplossingen. Maar waar ze echt goud voor verdienen is dat ze een stem geven aan burgers en ruimte aan professionals. Sommige gemeenten gaan daar ver in, zoals Wageningen. Daar is het beleidsplan in grote lijnen door de inwoners bepaald. Wethouder De Brito: "Al was niet iedereen gecharmeerd van die onconventionele aanpak. Een grote zorgaanbieder besloot de gemeente te dagvaarden in verband met gebreken in de aanbestedingsprocedure. Het was voor iedereen een spannende tijd. Gelukkig heeft de rechter ons op alle twaalf punten in het gelijk gesteld. We mogen organisaties vragen om samen te werken."

Kruiter: "De transformatie is pas net begonnen. Gemeenten worstelen nog met de bureaucratische erfenis van de afgelopen zestig jaar. Die breek je niet zomaar af. Het vraagt om een andere manier van organiseren. Zie de wijk maar als verzorgingsstaat, reken eens uit wat er in en uit gaat. Stel, er wordt in jouw wijk 90 miljoen gepompt voor zorg, uitkeringen, jeugdhulpverlening, huursubsidies en schuldhulpverlening. En je hebt zicht op alle problematiek. Dan kun je je afvragen of dat geld slimmer kan worden ingezet. Dan kun je gaan innoveren."

De drive om deze beweging voort te zetten is groot. Maar diverse wethouders waarschuwden voor een tekort aan middelen. Wageningen (nadeelgemeente), Delft en Meppel geven aan dat de constante zoektocht naar geld stress oplevert en duurzame oplossingen in de weg staat.