ZANDVOORT - Begin 2016 zijn er werkzaamheden uitgevoerd om het binnenklimaat te verbeteren. Helaas heeft dit niet het gewenste resultaat gehad. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat de klimaatbeheersing niet voldoende werkt. Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van klachten van gebruikers van De Blauwe Tram, waaronder de Maria- en Hannie Schaftschool.

Het college wil een definitieve oplossing voor het probleem. Vanwege de financiële consequenties is het nodig dat de gemeenteraad hierover een besluit neemt.

Om op korte termijn de situatie te verbeteren worden kachels geplaats in de ruimtes waar de klachten optreden. Waar mogelijk worden nu al verbeteringen aan het huidige klimaatsysteem gerealiseerd.

De schoolbesturen, beheerders en ouders van de leerlingen van De Blauwe Tram zijn hierover geïnformeerd.