ZANDVOORT - Vanaf 1 november veranderen er een paar dingen in het parkeerbeleid in Zandvoort. Dit wordt gedaan om u als inwoner of ondernemer alvast wat verlichting te geven terwijl de evaluatie loopt.


Waarom nu aanpassingen?

Als er verbeterpunten uit de evaluatie komen, worden deze op zijn vroegst in het voorjaar van 2023 doorgevoerd. Door nu alvast deze aanpassingen te doen, kunnen we een aantal problemen die veel bij ons gemeld zijn tijdelijk een oplossing bieden.

Wat zijn de aanpassingen?

Het gaat om twee aanpassingen in de spelregels van uw vergunning.

1. Heeft u een bewonersvergunning voor gebied Centrum? Dan kunt per 1 november hiermee ook in het vergunninggebied Zuid te parkeren. De parkeerdruk in Centrum lijkt erg hoog. Terwijl deze in Zuid relatief laag lijkt. Daarom kunnen wij inwoners van Centrum tegemoetkomen met deze tijdelijke uitbreiding van hun parkeergebied.

2. Heeft u een bewonersregeling? Dan kunt u deze per 1 november ook gebruiken om maximaal 2 uur per dag in vergunninggebied Oud Noord te parkeren. Dat betekent dat de bewonersregeling nu tijdelijk in nagenoeg heel Zandvoort geldig is - met uitzondering van vergunninggebied Centrum. Dit is gedaan omdat de parkeerdruk in Oud Noord fors gedaald lijkt.

Waar kan ik nu nog meer parkeren?

U kunt op deze kaart zien welke straten en wijken onder deze vergunninggebieden vallen.

Worden er nu nog meer aanpassingen gedaan?

Er worden op dit moment geen andere aanpassingen gedaan. Dit heeft te maken met bepaalde juridische bezwaren die dit op dit moment niet mogelijk maken. Bijvoorbeeld omdat het wijzigingen zijn die een raadsbesluit nodig hebben.

Na de evaluatie wordt verder gekeken of deze aanpassingen zo blijven. Of dat er andere of nog meer aanpassingen gedaan worden. Daarom zijn dit ook voorlopige aanpassingen.

Wanneer start de evaluatie?

De evaluatie start in de komende weken. Met een grote communicatiecampagne worden alle Zandvoorters gevraagd om ook hun mening te geven over het nieuwe parkeerbeleid. En zult u geïnformeerd worden over hoe en wanneer u mee kunt doen.