ZANDVOORT - Per 1 januari 2018 gaat de nieuwe ambtelijke organisatie van start. Met de ondertekening deze week door beide colleges van de samenwerkingsovereenkomst is het bestuurlijke proces van de ambtelijke samensmelting tussen de gemeente Zandvoort en de gemeente Haarlem afgerond.

De overgang van de ambtelijke organisatie van Zandvoort naar Haarlem moet op 1 januari 2018 zijn voltooid. De medewerkers van de gemeente Zandvoort komen dan in dienst van de gemeente Haarlem of van Spaarnelanden, de dochterorganisatie van de gemeente Haarlem die verantwoordelijk is voor reiniging en groen.

De nieuwe ambtelijke organisatie gaat vanaf 1 januari twee besturen ondersteunen. Nu de bestuurlijke fase is afgerond staat het laatste half jaar in het teken van het zorgvuldig overgaan van de medewerkers en de taken naar de gemeente Haarlem.

Voor inwoners, ondernemers en bezoekers verandert er nagenoeg niets. Zij kunnen net als nu op het gemeentehuis van Zandvoort terecht voor dienstverlening.