ZANDVOORT - In januari 2021 vindt er op het Watertorenplein een archeologisch onderzoek plaats naar mogelijke aanwezige resten uit het verleden. Dit onderzoek is voorafgaand aan de verkoop van het parkeerterrein. De gemeente is hierover in gesprek met ontwikkelaar Bad Zandvoort. Het terrein is bestemd voor woningbouw.


Archeologen bureau Argo doet vanaf 11 januari een proefsleuvenonderzoek op het plein. De bestrating van het gehele plein wordt verwijderd en er vinden graafwerkzaamheden plaats. Voor de veiligheid komen om het Watertorenplein tijdelijk hekken. Vervolgens worden op het plein zes proefsleuven aangelegd. Vijf sleuven zijn 2 meter breed en 25 meter lang zijn. De zesde sleuf zal 2 meter breed en slechts 15 meter lang zijn.

Het onderzoek duurt naar verwachting een week, daarna wordt het terrein weer bestraat. Dit neemt waarschijnlijk ook ongeveer een week in beslag. Tijdens deze twee weken kan niet geparkeerd worden op het Watertorenplein.

Na afronding van het onderzoek stelt Archeologen bureau Argo een rapport op met de resultaten. De gemeentelijke archeoloog beoordeelt het rapport en geeft aan of er gebouwd kan worden. Afhankelijk van deze resultaten wordt dan een besluit genomen of er nog aanvullend onderzoek nodig is. Meer informatie over het onderzoek leest u op www.zandvoort.nl/projecten/watertorenplein.