ZANDVOORT - Commissaris van de Koning Arthur van Dijk was woensdag 15 juni op ambtsbezoek bij de gemeente Zandvoort. Hij sprak daar onder meer met handhavers en de gemeenteraad.


Tijdens deze constructieve en inspirerende gesprekken kwamen belangrijke thema’s aan de orde die spelen in de gemeente Zandvoort. Zo sprak Van Dijk met het college van B&W over de ambtelijke samenwerking met Haarlem en de regio, maar ook over de relatie met de Metropool Regio Amsterdam.

Met leden van de Reddingsbrigade, politie, handhaving en enkele strandpachters ging het over het strand en de balans tussen leefbaarheid, fijn wonen en recrëeren, toerisme, evenementen, veiligheid en de samenwerking tussen de diverse partijen. Ook kwam de kustverdediging op tafel.

Bestuurscultuur

Tijdens het gesprek met de gemeenteraad stonden onderwerpen als participatie en bestuurscultuur en omgangsvormen centraal. Van Dijk: “Het is mooi om te horen dat het nieuwe college de bestuurscultuur wil verbeteren. Het is van groot belang dat raad, college en organisatie respectvol met elkaar omgaan en naar elkaar luisteren. Een cruciaal onderwerp, zeker om vertrouwen in de politiek te herstellen.”