ZANDVOORT - In januari is de huisvesting van statushouders in het Spalier verlengd tot 1 juli 2017. De doorstroom van de statushouders naar reguliere, passende woonruimte in Zandvoort gaat echter sneller dan verwacht. In de loop van mei van dit jaar zullen alle statushouders verhuisd zijn. De huisvesting van statushouders in het Spalier eindigt dan ook formeel per 1 juni.

Op 23 februari 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd om in het Spalier statushouders tijdelijk versneld te huisvesten. In mei 2016 arriveerden de eerste nieuwe inwoners in twee leegstaande paviljoens aan de Kostverlorenstraat. De huisvesting zou gelden voor maximaal twee jaar.

Integratie en meedoen in Zandvoort

Na de goed verlopen start en verblijf van de statushouders in het Spalier breekt nu een nieuwe fase aan: die van verdere integratie van de nieuwe Zandvoorters in ons dorp, zodat zij zo snel mogelijk hun draai vinden en meedoen. De gemeente wil statushouders vergelijkbare kansen bieden als andere Zandvoorters. Daarom levert de gemeente een extra inspanning om achterstanden van de nieuwkomers weg te werken.

(Stage)plekken gezocht voor statushouders

Binnen de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente (gevestigd in Haarlem) is een team opgericht dat zich specifiek richt op de statushouders in Haarlem en Zandvoort. De medewerkers stellen samen met de statushouder een Plan van Aanpak op op het gebied van werk en inkomen. Mocht u een baan of stageplek beschikbaar hebben die geschikt zou kunnen zijn voor een statushouder, dan kunt u van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur bellen naar 14 023 en vragen naar een klantmanager van team statushouders.

Vluchtelingenwerk verzorgt op verzoek van de gemeente maatschappelijke begeleiding en coaching huisvesting in de 24 maanden nadat statushouders een eigen woning krijgen. Het gaat om ondersteuning bij allerhande formaliteiten: huisvesting, inkomen, verzekeringen, onderwijs, gezinshereniging, gezondheid en zorg, etc.

Trots op Zandvoort om inspanningen dorpsbewoners

De gemeente is trots op de kracht van het dorp. Het afgelopen jaar hebben we gezien dat vele vrijwilligers zich enthousiast hebben ingezet voor de statushouders, bijvoorbeeld door actief te zijn als taalmaatje of door het organiseren van activiteiten. Ook de vele Zandvoorters die bij deze activiteiten aanwezig waren en zo contact legden met statushouders, zijn van grote waarde voor de integratie van onze nieuwe dorpsgenoten.

De gemeente ondersteunt daarom het project ‘Koken over grenzen, ontmoeten over grenzen’ dat binnenkort van start gaat in het gebouw van Pluspunt aan de Flemingstraat 55. Op vrijdagavonden zullen statushouders en andere Zandvoorters gezamenlijk koken en kunnen dorpsgenoten aanschuiven voor een maaltijd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hella Wanders via h.wanders@zandvoort.nl