HAARLEM - De gemeenteraad nodigt u van harte uit om als speciale gast het programma Gast van de Raad bij te wonen op donderdag 19 oktober.

De gemeenteraad, uw volksvertegenwoordiging, bepaalt de koers in de stad. De leden van de gemeenteraad vinden het daarom belangrijk om contact te hebben met inwoners. Zij willen meer burgers bij de vergaderingen betrekken en willen u graag kennis laten maken met het werk van de raad.

Het programma van die avond is als volgt:
17.50 uur Ontvangst door twee raadsleden in de Refter van het Stadhuis
18.00 uur Soep en broodjes + uitleg werk raadsleden
18.20 uur Kijkje in de raadszaal en toelichting op de onderwerpen waarover de gemeenteraad die avond vergadert
19.00 uur Rondleiding door het Stadhuis
19.25 uur Afronding programma. Gasten mogen de raadsvergadering bijwonen.

De agenda van de raadsvergadering staat vanaf vrijdag 13 oktober 2017 op
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen.

U kunt zich aanmelden door te een e-mail te sturen naar griffiebureau@haarlem.nl. U ontvangt geen bevestiging. We gaan er - als u zich heeft opgegeven - van uit dat u komt.