ZANDVOORT - Naar aanleiding van vragen van de planindieners om openbaarheid van de beoordelingsdocumenten is de situatie omtrent de geheimhouding gewijzigd. Daarom heeft het college van Zandvoort op 1 juni besloten om naast de eerder vrijgegeven documenten, ook de beoordelingsdocumenten zelf openbaar te maken. Hierover heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd.

Het college geeft in de mededeling aan de raad ook nadrukkelijk aan dat zij geen informatie achterhoudt voor raadsleden. Het is jammer dat in dit proces mogelijk deze indruk  is ontstaan. Het college had eerder alle stukken van het proces voor de plankeuze openbaar verklaard, met uitzondering van een financieel onderzoek en de ambtelijke beoordeling. Nu ook de beoordeling openbaar is, is het college van mening dat er sprake is van maximale openheid en transparantie.

Vrijgeven van beoordeling Een beoordeling op de kaders wordt in principe niet openbaar gemaakt om zo de betrokken partijen te beschermen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de stukken concurrentiegevoelige informatie kunnen bevatten. Dat was hier het geval. Het college besloot daarom in mei om de beoordelingsinformatie op hoofdlijnen openbaar te maken en de gedetailleerde toelichting geheim te houden.

Inmiddels is die situatie gewijzigd en is de aanleiding tot geheimhouding niet meer van toepassing doordat twee van de drie planindieners expliciet om openbaarheid vragen. De derde planindiener vraagt dan wel niet expliciet om het openbaar maken, maar citeert in een openbare brief aan de gemeenteraad een aantal elementen en deelpunten uit de beoordeling. Daarmee is het college van oordeel dat de geheimhouding niet meer nodig is.

Met dit besluit is tevens het verzoek van OPZ en VVD ingewilligd.

De financiële berekeningen blijven geheim, omdat deze informatie de positie van de gemeente schaden. Inmiddels zijn de notulen van de welstandscommissie vastgesteld. Het gedeelte van het verslag dat het Watertorenplein betreft is openbaar.