ZANDVOORT - De crisis die de Zandvoortse politiek al enige tijd in zijn greep houdt, moddert door. Het college laat vandaag aan de raad weten dat er binnen het college onenigheid is of er nog wel voldoende politiek draagvlak is om in deze samenstelling verder te gaan.

In de raadsinformatiebrief schrijft het college dat 'binnen een deel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort is geconstateerd dat er onvoldoende politiek draagvlak is om in de samenstelling van het huidige college verdere uitvoering te kunnen geven aan het raadsprogramma 2018-2022.' Vervolgens roept het college de raad op om onderling te bespreken wat er nu moet gebeuren.

Omstreden vergunningverlening
De politieke rel ontstond door onenigheid over een nieuwe toegangsweg naar het circuit van Zandvoort. Het college verleende het circuit een vergunning om de weg voor andere zaken te gebruiken dan alleen omwille van de veiligheid tijdens de Formule 1. Partijen in de raad gaven aan dat dat niet de afspraak was en wilden dat het college hier op terug kwam, door middel van een amendement. De wethouders dreigden vervolgens met opstappen. PVV, GroenLinks, D66 en OPZ reageerden met een gezamenlijke verklaring waarin ze het college oproepen het dreigement in te trekken en het amendement uit te voeren.

'Vlees noch vis'
Marco Deen van de PVV is erg verbaasd over de brief die het college vandaag verstuurde: "Ik vind het wederom een aparte gang van zaken. Eerst gebruikt het college harde woorden, dreigt met opstappen, gaat vervolgens zich een dag of 5 beraden en komt dan met niks. Dit is echt vlees noch vis."

Ook voor Michiel Hermsen van D66 is de brief van het college een teleurstelling. "Er staat niet veel in, ik had wel wat meer informatie verwacht." Dat de kwestie blijkbaar leidt tot onenigheid binnen het college over het politiek draagvlak verbaast hem. "Er is een amendement aangenomen en dat moet gewoon uitgevoerd worden. Ik weet niet waar dan onenigheid over kan ontstaan."

Dat in de brief de omstreden weg naar het circuit helemaal niet wordt benoemd, maar de uitvoer van het hele raadsprogramma ter discussie wordt gesteld, vindt Deen ook vreemd: "Het gaat echt alleen om die weg. Het is zo simpel, voer gewoon het amendement uit, dat is met een raadsmeerderheid aangenomen. Je zou bijna denken: wat zit hier achter, dat het allemaal zo moeilijk gaat?"

Geen toelichting vanuit college
Hoewel de brief veel vragen oproept wil het college er verder geen toelichting op geven. Ze zegt de ontstane situatie te betreuren en in te zetten op de continuïteit van het gemeentelijk bestuur in deze crisisperiode.

De vergunning over het gebruik van de toegangsweg is dus reeds aan het circuit verleend. Een woordvoerder van het circuit laat weten dat zij de politieke onwikkelingen op de voet volgen en afwachten wat er nu gaat gebeuren.

Ook de provincie Noord-Holland adviseerde Zandvoort om de nieuwe toegangsweg alleen rondom de Formule 1-dagen te gebruiken. Dat advies is niet opgevolgd. De provincie heeft nu een rechtszaak tegen de gemeente aangespannen, omdat de verkeersveiligheid op het kruispunt tussen de toegangsweg en de boulevard in het geding gaat komen.