ZANDVOORT - Wethouder Ellen Verheij-de Haas heeft deze week samen met raadsleden Maaike Koper (PvdA) en Karim el Gebaly (Groen Links) het eerste bloemzaad gestrooid in de berm van de Haltestraat. De rommelige berm wordt aangepakt door Spaarnelanden, op verzoek van de twee raadsleden.


De berm was ze een doorn in het oog: “We waren het erover eens dat hier iets moest gebeuren. Niet alleen voor het aanzicht, maar ook voor het verbeteren van de biodiversiteit. Dat is in deze tijd extra belangrijk voor bijen en andere bestuivers. Die hebben onze hulp hard nodig.” Spaarnelanden is deze week begonnen met het opknappen van de berm. De oude beplanting is weggehaald en de berm is zaaiklaar gemaakt. ProRail is gevraagd om het hek langs de berm te verbeteren.

Speciaal bloemzaadmengsel
Spaarnelanden zaait de berm in met een speciaal bloemzaadmengsel dat goed groeit op de voedingsarme bodem in gemeente Zandvoort. Het mengsel biedt voeding aan bijen en andere insecten. Een groot voordeel is dat de insecten die afkomen op het mengsel de eikenprocessierups eten. Door het toevoegen van het eenjarig bloemzaad aan het meerjarige zaad bloeien de bloemen eerder. Spaarnelanden hoopt dat de berm dit jaar al in bloei staat. Het meerjarig bloemzaad ontkiemt wel dit jaar, maar bloeit pas volgend jaar.

Eén keer per jaar maaien
Spaarnelanden maait de berm voortaan één keer per jaar. Het maaien bevordert de bloei, doordat de zaden uit de uitgebloeide bloemen het jaar erna weer opkomen. Naast de Haltestraat krijgt de berm van de oude trambaan in Bentveld dezelfde behandeling.