ZANDVOORT - Onlangs heeft een leerling van de Oranje Nassauschool op het schoolplein op onverhard terrein achter de school 2 stukjes asbest gevonden. Tijdens een inspectie die de gemeente heeft laten uitvoeren zijn verder geen andere stukjes asbest gevonden.

Uit voorzorg voert een gespecialiseerd bureau woensdag 9 januari en donderdag 10 januari aanstaande een nader bodemonderzoek uit naar de mogelijke aanwezigheid van asbest. Bij dit onderzoek worden in de bodem sleuven gegraven, grondmonsters genomen en foto’s gemaakt. Op basis van dit bodemonderzoek wordt bepaald of en zo ja welke maatregelen moeten worden getroffen. 2 weken na het onderzoek is de uitslag bekend.

Onverharde terreindelen afgezet
De onverharde terreindelen achter de school zijn met hekken afgezet zodat kinderen daar niet kunnen spelen. De hekken worden weer verwijderd als uit onderzoek blijkt dat er geen risico’s meer zijn.

Asbest en gezondheid
Gezondheidsrisico’s van asbest ontstaan alleen wanneer, over een langere periode, losse asbestvezels ingeademd worden. Het gevonden asbest is hechtgebonden. Bij hechtgebonden asbest zitten de vezels stevig vast in het materiaal. Als dit materiaal in goede staat is en niet wordt bewerkt of gesloopt, komen er geen vezels vrij. De ouders van de leerlingen en de direct omwonenden zijn ingelicht.