ZANDVOORT - Woensdag 26 april 2023 heeft burgemeester David Moolenburgh in het Raadhuis de Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt. Twee Zandvoorters die zich al decennialang op bijzondere of uitzonderlijke wijze inzetten voor de samenleving ontvingen een lintje.


Herbert Fens

De heer Fens ontving een lintje voor zijn uitzonderlijke inzet als vrijwilliger bij hockeyclub Zandvoort ZHC. Fens is daar al sinds 1974 de constante factor. Hij weet en zorgt voor alles, regelt andere vrijwilligers om te helpen, organiseert de EHBO, is het aanspreek voor de KNHB en maakt een draaiboek voor de wedstrijden. Iedere zaterdagmorgen is hij voor dag en dauw al aanwezig om de bar te openen en het veld gereed te maken met vlaggen en doeltjes. Daarna staat hij achter de bar, fluit ’s middags een paar wedstrijden en aan het einde van de dag ruimt hij ook nog op. Voor hem een normale dag als vrijwilliger. Sinds 2015 is hij erelid van de hockeyclub die, zoals werd geschreven in een van de aanbevelingsbrieven, “zonder Herbert nooit was geworden wat het nu is”.

Paul Olieslagers

De heer Olieslagers heeft op heel veel manieren een grote bijdrage geleverd in Zandvoort. Dankzij zijn enorme en niet aflatende inspanningen is in 2021 het Joods Namenmonument tot stand gekomen. Olieslagers is verder voorzitter van het Genootschap Oud Zandvoort en lid van de plaatselijke commissie van het KNRM station.

Olieslagers heeft zich in het verleden ook ingezet voor verschillende onderdelen van de Zandvoortse samenleving. Onder andere als bestuurder van de ondernemersvereniging OVZ en als voorzitter van de toneelvereniging Wim Hildering. En hoewel hij nu niet meer in Zandvoort woont, is zijn binding met ons dorp nog altijd groot. Olieslagers werd ook gefeliciteerd namens Astrid Heijstee-Bol, de burgemeester van zijn huidige woonplaats, de gemeente Kaag en Braassem.