ZANDVOORT - Commissaris van de Koning Johan Remkes heeft vanmiddag de burgemeester van Blaricum, Joan de Zwart-Bloch, tijdelijk tot waarnemend burgemeester van de gemeente Zandvoort benoemd. Tegelijk heeft hij Niek Meijer, burgemeester van Zandvoort, tot waarnemend burgemeester van de gemeente Blaricum benoemd.

Beide burgemeesters hebben het initiatief genomen om van 11 september tot 27 september 2017 onderling van stoel te wisselen. Zij baseren zich daarbij op het uitgangspunt dat leren voor iedereen belangrijk is en van belang is voor ontwikkeling en vernieuwing. Zij willen met deze uitwisseling een voorbeeld geven aan collega’s.

Leren van verschillen en overeenkomsten

Door de tijdelijke waarneming in elkaars gemeente kunnen zij leren van elkaars functioneren in relatie met onder meer de gemeenteraad, het college van Burgemeesters & Wethouders en de gemeentelijke organisatie. Ook kunnen zij leren van de verschillen en overeenkomsten op het gebied van openbare orde en veiligheid en de relatie met bij voorbeeld de veiligheidsregio, politie, brandweer en GGD.