ZANDVOORT - "Samen verder bouwen" is het motto van CDA Zandvoort ten aanzien van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Vandaag maakte de partij de definitieve kandidatenlijst bekend.


Uitgangspunt is een mooi(er) en zelfstandig Zandvoort, waar het goed wonen, werken én recreëren is. "Wij willen er nadrukkelijk zijn voor álle Zandvoorters. Voor ons telt iedereen mee en daar zetten wij ons graag voor in!"

Het motto van de campagne is ‘Samen verder bouwen’ en dat is mogelijk doordat het dorp financieel gezond is. De verantwoordelijke CDA-wethouder Gert-Jan Bluijs heeft zich kandidaat gesteld voor een nieuwe periode en hoopt zijn resultaatgerichte beleid in het belang van allemaal te kunnen voortzetten.

Hoofdpunten programma:
-balans tussen woon- en badplaats
-woningen bouwen!
-ruimte voor ondernemers, de motor van onze economie
-meer inbreng van jongeren; extra ondersteuning voor ouderen
-hoge prioriteit voor leefbaarheid en veiligheid
-ruimhartig parkeerbeleid voor inwoners
-een duurzamer samenleving

De kandidaten:
Het CDA kiest met
zijn kandidatenlijst voor verjonging, dus bewust voor de langere termijn. Kevin Stephan, Ralf Endstra en Kenny Bol, allen rond de dertig, vormen de basis van de nieuwe fractie, aangevuld met senior Peter Bluijs, Zandvoorter in hart en nieren. "Een mooie combinatie van zakelijk en sociaal. Met een constructief ingesteld team is het goed samenwerken. Vlot en doelgericht. Dan komt er tenminste iets van de grond, letterlijk en figuurlijk. Wij weten dat wij het verschil kunnen maken, door te besturen met lef, verstand en daadkracht. En een open oor", zo laat men weten

KANDIDATENLIST CDA
Zandvoort 2022-2026


1. Gert-Jan Bluijs
2. Kevin Stephan
3. Ralf Endstra
4. Kenny Bol
5. Peter Bluijs
6. Anoek Weijers – van Straten
7. Kees Mettes
8. Willemien Elsman
9. Freek Veldwisch
10. Peter Tromp
11. Cor van Gelder
12. Nick Stephan
13. Andor Sandbergen
14. Marijke Bosman - Paap
15. Richard van As
16. Gerard Kramer
17. Dick Bos