ZANDVOORT - Het Zandvoortse college presenteert de visies voor de ontwikkeling van het Badhuisplein en Entree in Zandvoort. Het gaat om een stedenbouwkundige visie voor de herinrichting van beide projecten. Daarin staan de randvoorwaarden waaraan de gebouwen en openbare ruimte moeten voldoen. Beide visies zijn aangepast en verder uitgewerkt ten opzicht van de visies die zijn besproken in de gemeenteraad van december 2020.


Badhuisplein

Met de ontwikkeling van het Badhuisplein komt er een betere verbinding tussen het dorp en boulevard. De economische en toeristische aantrekkingskracht van Zandvoort krijgt hiermee een nieuwe impuls. Zowel het dorp als de boulevard moeten van de ontwikkeling profiteren, uitgangspunt is dat het een goede aanvulling is op het bestaande aanbod.

Bij de herinrichting is ruimte voor ongeveer 60 appartementen, een hotel, horeca en mogelijk winkels. Het plein zelf biedt ruimte aan kleinschalige evenementen.
Door een combinatie van een hoogwaardig hotel, vergader- werk- of ontmoetingsplekken, detailhandel en horeca wordt zowel de toeristische als zakelijke markt bediend. Het Badhuisplein wordt daardoor levendiger en het hele jaar gebruikt.

Entree Zandvoort

Entree van Zandvoort is het gebied tussen het station en de boulevard ter hoogte van het Bouwes Palace. Voor treinreizigers die naar Zandvoort komen om naar het strand te gaan is het een visitekaartje. Het gebied biedt ruimte voor wonen, een luxe hotel met aanverwante functies en commerciële- en publieke voorzieningen. Het wordt een aantrekkelijke plek voor bezoekers en bewoners en er blijft ruimte voor kleinschalige evenementen.

De ontwikkeling van Entree Zandvoort bestaat uit woningbouw langs de Burgemeester Engelbertsstraat, het uitbreiden van hotel Palace en de herinrichting van de openbare ruimte. Binnen Entree Zandvoort is ruimte voor 37 woningen waarvan 28 in de sociale huursector en 9 middelduur.

De visie is in nauwe samenspraak met de VVE’s en ondernemers in en rondom het gebied tot stand gekomen.

Woningbouwopgave

Beide visies passen in de gemeentelijke ambitie om woningen toe te voegen zoals benoemd in het Raadsprogramma 2018-2022. In het coalitieakkoord 2020-2022 is opgenomen dat er voor het Badhuisplein geen sociale woningbouw wordt gerealiseerd, maar middelduur en vrije sector. Het aandeel sociale woningbouw dat hier niet gerealiseerd wordt, wordt gecompenseerd in de woningbouwopgave van het Entreegebied.

Gemeenteraad

De gemeenteraad wordt gevraagd de stedenbouwkundige visies voor het Badhuisplein en Entree vast te stellen in de raadsvergadering van 21 december.

Beide besluiten zijn met alle bijbehorende stukken zijn hier te vinden. (Punt 3 en 5 van de besluitenlijst).