ZANDVOORT - Het college van Zandvoort vraagt de gemeenteraad om tussen de planinitiatieven van Springtij en Bad Zandvoort de definitieve keuze te maken. Het plan van Springtij heeft een lichte voorkeur van het college.

Sinds enige tijd zijn er plannen om het Watertorenplein in Zandvoort een nieuwe toekomst te geven. 
De gemeente Zandvoort en de initiatiefnemers, te weten Bad Zandvoort (AG Architecten), De Biase Architecten en Springtij Architecten, hebben de afgelopen maanden diverse stappen gezet om te komen tot een definitieve plankeuze voor het Watertorenplein.

Op basis van de afspraken uit het coalitieakkoord van december 2016 is het college in gesprek geweest met gemeenteraadsleden over wat ze belangrijk vinden ten aanzien van de uitgangspunten en kaders zoals ruimtelijke kwaliteit, parkeren, erfgoed, duurzaamheid, financiële haalbaarheid en integrale ontwikkeling. In april van dit jaar zijn de kaders vastgesteld door de gemeenteraad.

De raad heeft het college gevraagd om de geoptimaliseerde plannen van de initiatiefnemers te beoordelen en om deze via maquettes inzichtelijk te maken. De maquettes zijn in mei gepresenteerd aan raadsleden en inwoners van Zandvoort.

Beoordeling plannen

Alle drie de planinitiatieven zijn zorgvuldig bekeken en beoordeeld. De beoordeling is gedaan aan de hand van kaders die de raad heeft vastgesteld en op basis van de stukken en informatie  die de door initiatiefnemers op 18 april van dit jaar zijn ingediend.

Het plan van Springtij is als best beoordeeld. Het initiatief heeft erg goed gescoord op de ruimtelijke kwaliteit en past goed in de omgeving. Daarnaast levert het plan meer parkeerplaatsen op dan nodig is volgens de norm, is er op duurzaamheid en technische uitwerking van de Watertoren een goede en uitgebreide onderbouwing gegeven en scoort het plan goed op de financiële en integrale haalbaarheid.

Het plan van Bad Zandvoort zit qua punten heel dichtbij het plan van Springtij. Op de ruimtelijke kwaliteit en parkeren zijn de plannen gelijkwaardig en heel sterk. De verschillen zitten met name in het programma, financiële haalbaarheid en de integrale ontwikkeling.

Programmatisch en qua erfgoed scoort het plan van Bad Zandvoort beter. Door een openbare functie toe te kennen aan de Watertoren, levert het plan een extra toeristische en economische trekker op. Ook de kwalitatief hoogwaardige hotelfunctie draagt in positieve mate bij aan de visie op verblijfsaccommodaties.

Besluitvormingstraject

Als de gemeenteraad de definitieve plankeuze heeft gemaakt, worden in het najaar van 2017 overeenkomsten gesloten met de gemeente en kan het plan verder worden uitgewerkt. De planning is om in de loop van 2019 te starten met de realisatie.

Uiterlijk 27 juni van dit jaar wil de gemeenteraad een definitief besluit over het voorkeursontwerp voor het Watertorenplein nemen. Op 8 juni vindt er een bespreking plaats in de raadscommissie Ruimte en Economie.