ZANDVOORT - Het gemeentebestuur van Zandvoort is door een aantal inwoners benaderd om een bijdrage te leveren aan het Nationaal Holocaust Namenmonument Nederland in Amsterdam. Het is de bedoeling dat op dit toekomstig monument elk individueel slachtoffer van de Holocaust met naam en toenaam wordt genoemd. Onder meer de namen van alle omgekomen Joden die vanuit Zandvoort werden gedeporteerd. Wens is dat deze namen worden geadopteerd.

Volgens de planning wordt het monument in 2018 onthuld. Voor die tijd worden er adoptanten gezocht voor de namen op het monument. Het adopteren van een naam op het monument kost 50 euro. De gemeente levert hierin een bijdrage en wil ook de gemeenschap hier nadrukkelijk bij betrekken en de mogelijkheid geven namen te adopteren.

Vanwege de gewenste zorgvuldigheid om te komen tot een compleet beeld, worden de verschillende lijsten waarop de omgekomen Joden uit Zandvoort voorkomen, vergeleken met elkaar. Het aantal Joden dat niet meer terug is gekomen ligt tussen 350 en 400.

Om deze zaken in goede banen te leiden heeft het college van Burgemeester en Wethouders op 16 maart 2017 het comité opgericht. In dit comité zitten Mevrouw Teresa Mok, mevrouw Linda Clewits, de heer Folkert Bloeme en de heer Paul Olieslagers.