ZANDVOORT - Een zeer diverse agenda voor de eerste commissievergadering van het nieuwe seizoen. Een belangrijk agendapunt is het extra budget dat de rijksoverheid beschikbaar stelt om de kansen voor kinderen die in armoede leven te vergroten. Het verminderen van armoede bij kinderen en jongeren is een belangrijk speerpunt voor gemeente Zandvoort. De raad wordt dan ook gevraagd om een nota vast te stellen waarin afspraken staan die de maatschappelijke deelname van kinderen in gezinnen die onder het minimabeleid vallen, te vergroten.

Ook wordt aan de raad gevraagd om het principebesluit te nemen om het aandeelhouderschap van Eneco af te bouwen, omdat het geen lokaal publiek belang meer dient. De opbrengst van de verkoop van de aandelen wordt ingezet voor het dekken van het ontbreken van dividendopbrengsten.

Een ander agendapunt is de verstrekking van een vergunning voor een evenement op het naaktstrand. De raad wil hier graag nog eens met elkaar over van gedachte wisselen.

Verder wordt er één nieuw lid benoemd voor de adviescommissie raad. Drie andere leden worden herbenoemd.

Kijk hier voor een overzicht van alle agendapunten en bijbehorende vergaderstukken.