ZANDVOORT - Tijdens het zomerreces is een flinke crisis uitgebroken in de Zandvoortse politiek. D66 heeft besloten om hun wethouder, Gerard Kuipers, uit het college terug te trekken. Dit naar aanleiding van de spoedvergadering van gisteravond over de positie van wethouder Joop Berendsen (OPZ). Kuipers is zelf op vakantie, maar staat achter het besluit van zijn fractie.

D66 diende samen met drie andere partijen een motie van wantrouwen in tegen Joop Berendsen. De wethouder moest door het stof, omdat hij was vergeten te melden dat zijn partij een gift had ontvangen van iemand die nauw betrokken is bij de bouwplannen voor het Watertorenplein. Daardoor zou de schijn van belangenverstrengeling kunnen ontstaan. Berendsen betuigde diepe spijt, besefte dat hij een grote fout had gemaakt en overleefde de motie nipt. Hij kreeg ook de steun van de andere wethouders en de burgemeester, op Kuipers dus na.

Donkerrode kaart
Fractievoorzitter van D66, Michiel Hermsen, dreigde gisteravond Kuipers al uit het college terug te trekken, maar maakte het vanmorgen definitief bekend. Hij waardeert de spijtbetuiging van Berendsen, maar vindt dat de kwestie 'de schijn van belangenverstrengeling te boven gaat.' De wethouder en de andere leden van OPZ hadden volgens hem eerder aan de bel moeten trekken over de gift. "Een wethouder en een politieke partij die op meerdere momenten 'vergeten' te melden dat hun campagnekas grotendeels is gevuld door een belanghebbende bij zo'n project, verdienen wat ons betreft geen gele, maar een donkerrode kaart." De raadsleden van OPZ lieten gisteravond weten dat ze pas zeer recent van de gift van 4500 euro op de hoogte zijn. Voor Berendsen zijn al meerdere wethouders gesneuveld op het dossier Watertorenplein.

Kuipers
Gerard Kuipers is dus op vakantie, maar staat 'vierkant' achter het besluit van zijn fractie. Hij laat in een persbericht van de partij weten dat 'het vertrouwen van de burger in de politiek voorop staat en niet de wens om door te besturen.' Wanneer hij zijn ontslag zal indienen, is nog onbekend. Waarschijnlijk wordt de kwestie na het zomerreces verder besproken in de raad.Ondertussen liggen de bouwplannen voor het Watertorenplein stil en is de toren bezet door een groep krakers.