ZANDVOORT - Woonstichting De Key, Huurders Platform Zandvoort-Arcade en de gemeente hebben afgelopen vrijdag de prestatieafspraken 2018 ondertekend. De drie partijen hebben voor het jaar 2018 de prestatieafspraken vernieuwd en geactualiseerd.

Wethouder Wonen Gert-Jan Bluijs is zeer tevreden met het resultaat. “In goede samenwerking zijn afspraken gemaakt over verschillende onderwerpen, zoals voldoende betaalbare woningen voor Zandvoort, langer zelfstandig thuis wonen in een prettige en veilige buurt, verduurzamen van woningen, specifieke afspraken voor jongeren, het omzetten van de pilot Passend Wonen in regulier beleid en nieuwbouw op het Corodex terrein.”