ZANDVOORT - In het kader van de verzelfstandiging, per 1 januari 2018, zal het Zandvoorts Museum een deel van de collectie afstoten, met name de collectie van de Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR). Daarnaast wordt een groot deel van de bruikleen kunstwerken retour gegeven aan de kunstenaars of aanbieders.

BKR collectie Zandvoort

De BKR collectie van Zandvoort bestaat uit ongeveer 150 schilderijen en (kunst)voorwerpen. Deze liggen jarenlang in het depot en dat is zonde.Stichting Onterfd Goed uit Eindhoven (een stichting zonder winstoogmerk) adviseert en helpt erfgoedbeheerders (musea, gemeentes enz) bij het verbeteren van hun collecties. Voor de objecten die niet in de collectie thuis horen zoekt Onterfd Goed een nieuw huis.
De stichting gaat voor de gemeente deze opdracht uitvoeren. Vanaf 13 september gaat de BKR collectie over naar de Stichting Onterfd Goed. De stichting biedt binnenkort de kunstwerken aan het publiek aan tegen redelijke prijzen. www.onterfdgoed.nl

Aanleiding

Voor de verzelfstandiging van het Zandvoorts Museum wordt er een collectie beheerovereenkomst afgesloten. Bij deze overeenkomst is het van belang dat in kaart is gebracht dat zo min mogelijk kunstobjecten overgaan die niet tot de kerncollectie behoren.
De kerncollectie, de pronkstukken van het museum, blijft permanent zichtbaar in het Zandvoorts Museum. Dit zijn de schilderijen, gebruiksvoorwerpen en foto’s over historisch Zandvoort, met bomschuiten, landschappen, zee en klederdracht.

In december 2016 heeft een onafhankelijke kunstcommissie bestaande uit dhr. W. de Winter (kunsttaxateur), dhr. R. van Tetterode (kunstenaar), dhr. D. Bol (betrokken bij verzelfstandiging museum), mevr. K. Koenekoop (vm. vrijwilligster museum) en H. Jansen (beheerder Zandvoorts Museum) de collectie uit de depots van de gemeente en museum beoordeeld.
Daaruit bleek dat de BKR Collectie een zeer kleine waarde vertegenwoordigd.


BKR Collectie

De BKR was van 1956 tot 1987 een regeling in Nederland waardoor kunstenaars in ruil voor hun diensten of kunstwerken een inkomen konden krijgen. De regeling is er niet meer en er zijn geen regels voor de BKR werken en het afstoten ervan. De gemeente wil het kunstwerk niet teruggeven aan de maker, die heeft er immers al een bedrag voor gekregen uit een publieke pot in de vorm van een sociale uitkering. Hierdoor zijn de collecties van het publiek.