ZANDVOORT - In maart 2019 start de werving voor een nieuwe burgemeester. De huidige burgemeester, Niek Meijer, heeft besloten om zich niet beschikbaar te stellen voor een derde termijn.

De commissaris van de Koning heeft de fractievoorzitters van de gemeenteraad meegedeeld dat de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester kan starten. In de raadsvergadering van 26 februari wordt de profielschets voor de nieuwe burgemeester vastgesteld.

Waaraan moet volgens u de burgemeester van Zandvoort voldoen?
De gemeenteraad wil graag inbreng van de inwoners gebruiken voor het opstellen van de profielschets van de nieuwe burgemeester. Daarom heeft de raad een digitale enquête opgesteld waarin u kunt aangeven wat u belangrijke kenmerken vindt voor een nieuwe burgemeester. De uitkomsten van de enquête worden met u gedeeld en verwerkt in de profielschets voor de nieuwe burgemeester.

Ga naar de enquête.