Op 6 december om 19.30 uur presenteert Belinda Göransson (VVD) haar bevindingen naar aanleiding van de verkenning voor ‘een nieuwe coalitie en /of nieuw college’. Deze bijeenkomst is openbaar en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 24 november jl. werd uit de raad aan de VVD gevraagd de eerste verkenningen te doen voor het samenstellen van een nieuwe coalitie. Belinda Göransson pakte die handschoen op.

Aanleiding was de aangenomen motie die was ingediend door de fracties van VVD, GBZ, PVDA en SZ tijdens de vergadering van 22 november jl. waarin de raad het vertrouwen in het college opzegt.

Wethouder Challik nam de dag daarop ontslag. De twee zittende wethouders Gert-Jan Bluijs en Gerard Kuipers, als ware zij demissionaire wethouders, kunnen in functie blijven tot het moment dat er een coalitie is gevormd die op een meerderheid in de gemeenteraad kan rekenen. De motie van wantrouwen was niet bedoeld om de positie van de burgemeester ter discussie te stellen.

De raadscommissie van 6 december begint een half uur later (om  20.30 uur).