ZANDVOORT - Vanaf maandag 26 september 2022 is de Haltestraat 's avonds weer toegankelijk voor auto’s. Vanaf die datum zal ook de terrasuitbreiding niet meer mogelijk zijn.


We hebben dit jaar toestemming verleend voor de zomerafsluiting van de Haltestraat. Die gold voor gemotoriseerd verkeer vanaf 27 juni tot en met 25 september 2022. De Haltestraat is dus vanaf maandag 26 september ’s avonds weer toegankelijk voor auto’s, scooters en motoren.

Einde terrasuitbreiding

Ook hebben we begin 2022 toestemming gegeven voor het uitbreiden van de terrassen vanaf 1 februari tot 26 september. De terrasuitbreiding was een handreiking naar de horeca gedurende de coronapandemie.

Omdat er momenteel geen coronamaatregelen meer gelden, betekent dit dat de terrassen vanaf 26 september 2022 weer zo moeten zijn als voor de coronacrisis.

Evaluatie

We gaan de zomerafsluiting van de straat evalueren. De bevindingen van bewoners, ondernemers en bezoekers worden, samen met verkeersmetingen, meegenomen in het vervolgtraject voor eventuele verdere maatregelen rondom de Haltestraat.