ZANDVOORT - In deze commissievergadering staat het Watertorenplein opnieuw op de agenda. Er bleek binnen de raad behoefte te bestaan om aanvullende kaders vast te stellen. Verder krijgen de commissieleden een presentatie over verwarde personen in regio Kennemerland.

U kunt deze vergadering bijwonen vanuit uw luie stoel als u naar raadsnet gaat.