ZANDVOORT - Het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort heeft besloten financiële ondersteuning te bieden aan Zandvoorters die in de problemen komen door de hoge energielasten.


De energiekosten zijn sinds eind vorig jaar erg gestegen. Hierdoor hebben steeds meer inwoners vrij plotseling te maken met een veel hogere energierekening.

Het kabinet heeft verschillende maatregelen aangekondigd om deze kostenstijging te verzachten. Voor financieel kwetsbaren is in 2021 een eenmalige energietoeslag van € 200 per huishouden aangekondigd.

In maart 2022 verruimde het kabinet deze eenmalige energietoeslag naar € 800. Zandvoort ontvangt hiervoor waarschijnlijk € 615.000 van het Rijk. De gemeente zorgt voor de uitbetaling van deze toeslag.

Extra geld

Het college stelt nu € 212.000 extra beschikbaar om de financieel kwetsbare huishoudens te helpen. Zo hoopt de gemeente te voorkomen dat energiearmoede structureel toeneemt en wordt een toename van schulden voorkomen.

Wie krijgt deze eenmalige energietoeslag?

Huishoudens met een ZandvoortPas komen in aanmerking voor deze eenmalige energietoeslag. Er wordt geen vermogenstoets toegepast voor het vaststellen van de toeslag.

Wanneer en hoe deze inwoners het geld krijgen, is nog niet bekend. Zodra we meer weten, zullen we dit melden.

Heeft u nu al problemen met het betalen van hun energierekening of heeft u andere geldzorgen? Dan kunt u contact opnemen met de budgetcoaches van de gemeente. Dat kan door een e-mail te sturen naar: budgetcoaching@haarlem.nl.

Waar komt het geld vandaan?

Vooruitlopend op de bestemming van het rekeningresultaat 2021 vraagt het college aan de gemeenteraad om een bedrag van € 180.000 beschikbaar te stellen vanuit de reserve

Coronafonds en een bedrag van € 32.000 ten laste te brengen van onvoorzien.