ZANDVOORT - Het eerste officiële burgerinitiatief "Hekken tegen Herten” is ingewilligd. Een bijzonder moment dat burgemeester Niek Meijer graag wilde vieren met de initiatiefnemers en Waternet. Dat deed hij op donderdag 31 januari bij het hek zelf.

Met het burgerinitiatief hebben bewoners van Zandvoort gevraagd om een hek dat damherten in de Waterleidingduinen houdt. Waternet, beheerder van het terrein, heeft op verzoek van de Burgerinitiatiefgroep en de gemeente het hek geplaatst.

Burgemeester Niek Meijer: “Inwoners maakten zich zorgen over de verkeersveiligheid en hebben er bij ons op aangedrongen om hier iets aan te doen. Als bestuur vinden wij het belangrijk om aan zo’n oproep gehoor te geven en zijn gezamenlijk met de burgerinitiatiefgroep in gesprek gegaan met Waternet. Wij hopen dat met het voor een deel afsluiten van het leefgebied aan deze zijde van de waterleidingduinen, de overlast van de damherten in Zandvoort zal afnemen.”

Naar verwachting zal het effect van het hek, in combinatie met het beheer van de damhertenpopulatie, binnen 1 à 2 jaar merkbare resultaten opleveren.