ZANDVOORT - De financiële positie van Zandvoort is stabiel. Hierdoor is er ruimte om te werken aan de toekomst van Zandvoort. Dat blijkt uit de begroting voor 2022.

Door de succesvolle terugkeer van de Formule 1 staat Zandvoort op de kaart. De extra aantrekkingskracht van ons dorp biedt veel kansen voor bijvoorbeeld nieuwe investeringen en het realiseren van nieuwe projecten. Komend jaar gaan we het parkeerbeleid uitrollen en investeren we in meer nieuwe woningen voor met name jongeren, starters en senioren. De zorg voor zowel ouderen als jongeren vraagt aandacht. We investeren in groen en de openbare ruimte en zetten in om Zandvoort te verduurzamen. We zullen er - samen met de gemeenteraad, maar ook met u, als inwoner van de gemeen te Zandvoort - alles aan doen om die verwachtingen waar te maken.

De begroting in één oogopslag geeft u een beeld van de inkomsten en uitgaven van de gemeente Zandvoort in 2022.